Herb zespołu Termalica Bruk-Bet Nieciecza Bruk-Bet Termalica Nieciecza Sklep Kibica

Tutaj jesteś > Kontakt

Sklep BRUK-BET TERMALICA

Adres: Nieciecza 199, 33-240 Żabno
Kasy biletowe/sklep internetowy: tel. 14 644 44 16


E-mail:  sklep@termalica.brukbet.com

 

Klauzula obowiązku informacyjnego

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BRUK-BET Termalica Nieciecza Klub Sportowy S.A., Nieciecza 199, 33-240 Żabno  („Administrator” lub „Klub”).
  2. Z Administratorem danych można się skontaktować mailowo pod adresem: sklep@termalica.brukbet.com pisemnie na adres siedziby Administratora.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane do Klubu – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest umożliwienie obsługi żądań oraz udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez osoby zainteresowane usługami, produktami  lub działalnością  Klubu.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, lub innym podmiotom działającym na zlecenie Administratora w celu obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi przez Klub. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania.
  7. Niezależnie od powyższego, w związku z tym, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Klub informuje o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie danych jest konieczne do obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi ma pytanie przez Administratora. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Panią/Pana pytanie.

Formularz kontaktowy

* pola obowiązkowe

SPECJALNA OFERTA

DARMOWA DOSTAWA * PRZY ZAMÓWIENIU POWYŻEJ 300 ZŁ