Herb zespołu Termalica Bruk-Bet Nieciecza Bruk-Bet Termalica Nieciecza Sklep Kibica

Tutaj jesteś > Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy


 Zwrot lub wymiana towaru
1. Koszty przesyłki i opakowania w przypadku zwrotu towaru ponosi Klient.
2. Klient - Konsument który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym Klubu na odległość, może od niej odstąpić bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W celu zrealizowania powyższego uprawnienia Klient - Konsument powinien przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres Spółki: Termalica Bruk – Bet Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecieczy, Nieciecza 199, 33 – 240 Żabno, z dopiskiem Sklep Internetowy Klubu. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły w ramach umowy zawartej na odległość, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot świadczeń uzyskanych w związku z zawarciem Umowy na odległość powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
3. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Zwracany przez Konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, Towar powinien być zwrócony na adres: Termalica Bruk – Bet Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecieczy, Nieciecza 199, 33 – 240 Żabno, z dopiskiem Sklep Internetowy Klubu.
5. Zwrotu lub wymiany towaru (bez względu na przyczyny) można dokonać tylko w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwracany towar musi być odpowiednio zapakowany, tak aby nie uległ uszkodzeniu w czasie transportu. Za właściwe wysłanie towaru odpowiedzialny jest nadawca.
6. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.


Zasady reklamacji
1. Reklamacje, z tytułu wady rzeczy sprzedanej należy przesłać w formie pisemnej na adres: Termalica Bruk – Bet Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecieczy, Nieciecza 199, 33 – 240 Żabno, z dopiskiem Sklep Internetowy Klubu.
2. Spółka rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Spółka nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznała żądania za uzasadnione.
3. Klient powinien złożyć reklamację na druku reklamacyjnym stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

SPECJALNA OFERTA

DARMOWA DOSTAWA * PRZY ZAMÓWIENIU POWYŻEJ 300 ZŁ