Herb zespołu Termalica Bruk-Bet Nieciecza Bruk-Bet Termalica Nieciecza Sklep Kibica

Tutaj jesteś > Regulamin

Regulamin


 

 

Regulamin Sklepu Internetowego Klubu Sportowego Bruk – Bet Termalica  Nieciecza spółki Bruk – Bet Termalica Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecieczy

 

Sklep Internetowy Klubu Sportowego Bruk – Bet Termalica Nieciecza to sklep internetowy (dalej jako „Sklep Internetowy Klubu”), dostępny w domenie www.termalica.brukbet.com/sklep prowadzony przez spółkę pod firmą Termalica Bruk – Bet Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecieczy, Nieciecza 199, 33 – 240 Żabno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000462454, o numerze NIP 9930652428, o numerze REGON 122855744,

tel. (14) 644-44-44  fax (14) 644-44-43, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym:  sklep@brukbet.com.

 

Spis treści:
1. Definicje.
2. Postanowienia ogólne.
3. Dostępność towarów.
4. Ceny towarów.
5. Koszt przesyłki
6. Warunki płatności.
7. Składanie zamówienia.
8. Realizacja zamówienia.
9. Warunki dostawy.
10. Kontrola zawartości przesyłki.
11. Dowód zakupu.
12. Uprawnienia Konsumenta i obowiązki Sprzedawcy.
13. Zwrot lub wymiana towaru.
14. Zasady reklamacji.
15. Procedura składania i realizacji zamówień kart kibica i karnetów.
16. Ochrona prywatności.
17. Zasady ogólne korzystania ze Sklepu internetowego.
18. Postanowienia przejściowe i końcowe.


1. Definicje
Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia towaru w Sklepie Internetowym Klubu.
Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Regulamin – niniejszy dokument.
Spółka - spółka pod firmą Termalica Bruk – Bet Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecieczy, Nieciecza 199, 33 – 240 Żabno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000462454, o numerze NIP 9930652428, o numerze REGON 122855744,
Strona - Spółka i Klient.
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klubu określające rodzaj i liczbę towaru.

2. Postanowienia ogólne
Regulamin określa podstawowe zasady działania Sklepu Internetowego Spółki pod nazwą Sklep Internetowy Bruk – Bet Klubu Termalica Nieciecza.
Sklep Internetowy Klubu jest sklepem internetowym zajmującym się sprzedażą przedmiotów związanych z działalnością Klubu Bruk – Bet Termalica Nieciecza.

3. Dostępność towarów
W większości wypadków prezentowanie towarów na stronie jest jednoznaczne z faktem, że posiadamy ów towar na stanie. Może się jednak zdarzyć, że nie będziemy dysponować ilością towaru, bądź konkretnym typem, który zażyczył sobie klient. W takim wypadku prosimy o bezzwłoczny kontakt drogą elektroniczną na adres e-mail Sklepu Internetowego Klubu.
Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych cech produktu.
 

4. Ceny towarów
Ceny obowiązujące w naszym sklepie są cenami brutto podanymi w PLN, za jedną jednostkę danego produktu (cena należna zgodnie z ustawą o cenach). Obowiązująca cena to ostateczna kwota do zapłaty,
która jest podawana przy składaniu zamówienia. W cenę nie są wliczone koszty wysyłki towaru. Ceny te obowiązują wyłącznie w odniesieniu do zakupów dokonanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klubu. Ceny towarów zamawianych w inny sposób niż za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klubu mogą być wyższe niż wskazane na stronie Sklepu Internetowego Klubu.


5. Koszt przesyłki
1. Koszt przesyłki zakupionego towaru za kwotę niższą niż 300 PLN ponosi Klient. W przypadku zakupu towaru za kwotę co najmniej 300 PLN koszt przesyłki ponosi Spółka.
2. W przypadku, gdy koszt zakupionego towaru wynosi mniej niż 300 PLN Sklep Internetowy Klubu pobiera opłaty za przesyłki w wysokości 8 PLN o wadze do 30 kg wysyłanych na terenie Polski.
3. W przypadku przesyłek poza granice Polski koszt wysyłki ustalany jest indywidualnie.
Wraz z przesyłką dostarczany jest dokument sprzedaży.


6. Warunki płatności
1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie Internetowym Klubu produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.
Formy płatności:
a) Płatność za pobraniem:
• płatność następuje przy odbiorze przesyłki. Klient przekazuje gotówkę kurierowi firmy spedycyjnej, który dostarcza przesyłkę.
b) Przedpłata:
• Płatność przelewem na konto Spółki. Należy jak najszybciej przelać całą sumę podaną w potwierdzeniu zamówienia za pośrednictwem systemu PayU. Jeżeli w ciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia, wymagana kwota nie wpłynie na konto, zarezerwowany towar zostanie ponownie wystawiony na sprzedaż.


7. Składanie zamówienia
1. Zamówienia mogą być składane poprzez stronę internetową Sklepu Internetowego Klubu. Należy podać adres poczty e-mail, dane do wysyłki oraz opcje wystawienia faktury. W razie stwierdzenia niezgodności przesłanych przez Spółkę danych, Klient powinien ten fakt niezwłocznie zgłosić Spółce drogą elektroniczną na adres sklep@brukbet.com.
2. Po zarejestrowaniu zamówienia Klient otrzyma wiadomość email z potwierdzeniem danych. Klient zobowiązany jest do zapoznania się i weryfikacji poprawności zawartych w nim danych. W razie
stwierdzenia niezgodności przesłanych przez Sklep Internetowy Klubu danych, prosimy o niezwłoczny kontakt ze Sklepem Internetowym Klubu.
3. Dla szybkiej i sprawnej realizacji Zamówienia bardzo istotne jest podanie poprawnych danych kontaktowych, przede wszystkim adresu dostawy, poczty e-mail oraz telefonu.
Jeśli Zamówienie nie zostanie potwierdzone w przeciągu 7 dni od chwili złożenia, będzie ono anulowane.


8. Realizacja zamówienia
1. Zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 15.30. Termin realizacji zamówienia do 3 dni roboczych.
2. Przyjęcie Zamówienia przez Sklep Internetowy Klubu nie jest równoznaczne z potwierdzeniem jego realizacji. Informację o terminie realizacji Zamówienia, dacie dostawy Klient otrzymuje za pośrednictwem poczty e-mail. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że zamówiony towar będzie dostępny. W przypadku niedostępności danego towaru, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu złożonego Zamówienia z powodu braku towaru lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację Zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji.


9. Warunki dostawy
1. Czas dostawy produktów niezależnie od realizacji zamówienia wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.
2. Towar zakupiony za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klubu, dostarczany będzie za pośrednictwem firmy kurierskiej.
3. W celu ustalenia dokładnej godziny doręczenia przesyłki, Klient zobowiązany jest skontaktować się z firmą kurierską w dniu dostawy. W sytuacji, gdy dostarczający przesyłkę kurier nie zastanie Klienta, pozostawi informację o próbie jej doręczenia, w postaci AWIZO. Pierwszego dnia po próbie dostarczenia, paczka będzie czekać na odbiór w lokalnym oddziale firmy kurierskiej, skąd Klient będzie mógł ją odebrać osobiście – adres oddziału firmy kurierskiej i wszelkie szczegóły dotyczące przesyłki znajdą się na pozostawionym przez kuriera awizo. Jeżeli Klient nie odbierze przesyłki osobiście z siedziby firmy kurierskiej, drugiego dnia po awizowaniu paczki, kurier dokona próby ponownego jej dostarczenia pod wskazany w formularzu zamówienia adres.


10. Kontrola zawartości przesyłki
Przed odebraniem towaru Klient jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia, czy dostarczony towar jest zgodny ze złożonym Zamówieniem. Towar do transportu zapakowany jest w sposób zapewniający jego dostarczenie bez uszkodzeń. W przypadku niezgodności towaru z zamówieniem należy odmówić odbioru i niezwłocznie skontaktować się z obsługą Sklepu Internetowego Klubu w celu wyjaśnienia sytuacji. Jeśli do Klienta dotrze uszkodzona przesyłka prosimy o spisanie protokołu szkody w obecności kuriera i niezwłoczne skontaktowanie się z obsługą Sklepu Internetowego Klubu.


11. Dowód zakupu
Dowód zakupu każdorazowo dołączany jest do przesyłki.


12. Uprawnienia Konsumenta i obowiązki Sprzedawcy
1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej w Sklepie Internetowym nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
3. Zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli zawarcia umowy sprzedaży Sprzedawca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:
1) głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
2) swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
3) adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;
4) adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;
5) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę - także łącznych miesięcznych płatności;
6) kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;
7) sposobie i terminie zapłaty;
8) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
9) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 Ustawy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do Ustawy;
10) kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość - kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
11) obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35 Ustawy, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 Ustawy;
12) braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 Ustawy lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
13) obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;
14) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
15) kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;
16) czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy - jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;
17) minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;
18) wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy;
19) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;
20) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;
21) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.


13. Zwrot lub wymiana towaru
1. Koszty przesyłki i opakowania w przypadku zwrotu towaru ponosi Klient.
2. Klient - Konsument który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym Klubu na odległość, może od niej odstąpić bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W celu zrealizowania powyższego uprawnienia Klient - Konsument powinien przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres Spółki: Termalica Bruk – Bet Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecieczy, Nieciecza 199, 33 – 240 Żabno, z dopiskiem Sklep Internetowy Klubu. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły w ramach umowy zawartej na odległość, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot świadczeń uzyskanych w związku z zawarciem Umowy na odległość powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
3. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Zwracany przez Konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, Towar powinien być zwrócony na adres: Termalica Bruk – Bet Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecieczy, Nieciecza 199, 33 – 240 Żabno, z dopiskiem Sklep Internetowy Klubu.
5. Zwrotu lub wymiany towaru (bez względu na przyczyny) można dokonać tylko w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwracany towar musi być odpowiednio zapakowany, tak aby nie uległ uszkodzeniu w czasie transportu. Za właściwe wysłanie towaru odpowiedzialny jest nadawca.
6. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.


14. Zasady reklamacji
1. Reklamacje, z tytułu wady rzeczy sprzedanej należy przesłać w formie pisemnej na adres: Bruk – Bet Termalica Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecieczy, Nieciecza 199, 33 – 240 Żabno, z dopiskiem Sklep Internetowy Klubu.
2. Spółka rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Spółka nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznała żądania za uzasadnione.
3. Klient powinien złożyć reklamację na druku reklamacyjnym stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.

15. Zasady ogólne korzystania ze Sklepu internetowego
1. Korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga urządzenia z dostępem do Internetu takiego jak komputer, tablet itp. oraz oprogramowania do przeglądania zasobów Internetu typu Internet Explorer (wersja 7 lub nowsza), FireFox (wersja 3 lub nowsza), Opera (wersja 9 lub nowsza). Rekomendowana rozdzielczość pozioma ekranu to rozdzielczość powyżej 1024 pikseli.
2. Przeglądanie stron internetowych Sklepu np. uzyskiwanie informacji o produktach, Sprzedawcy, sprawdzaniu dostępności nie wymaga rejestracji.
3. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem, a zwłaszcza do przeglądania stron Sklepu i składania zamówień.
4. Sprzedawca zastrzega możliwość zawieszenia przez określony czas możliwości korzystania ze Sklepu internetowego z przyczyn technicznych.


16. Postanowienia przejściowe i końcowe
1. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
2. Umowa sprzedaży towarów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2015 roku.

 

SPECJALNA OFERTA

DARMOWA DOSTAWA * PRZY ZAMÓWIENIU POWYŻEJ 300 ZŁ